Lektoriranje i korektura

Ispravljanje gramatičkih, pravopisnih, jezičnih i stilskih pogrješaka u tekstu i korektura, ispravljanje tehničkih pogrješaka nastalih najčešće prilikom unosa. Rezultat je kvalitetan,  smislen, točan  i pregledan tekst.

Cijena lekture i korekture teksta obračunava se po kartici veličine 1.500 slovnih mjesta.

Neobvezujuću ponudu izrađujemo na osnovu Vašega teksta, koji nam možete poslati e-mailom na diplomat.cro@gmail.com.